Od Września 2023 dla naszych klientów oraz nowych klientów uruchamiamy nową usługę SOLID-BHP CLOUD QR . Wszystkie instrukcje i certyfikaty oraz świadectwa wzorcowania dla każdego klienta będą dostępne online w chmurze o każdej porze i dnia.

Po prostu klient w każdym momencie i z każdego miejsca będzie miał dostęp do swoich certyfikatów, atestów i wzorcowań dotyczących urządzeń do badania hydrantów.

I tak, dokumentacja QR będzie dostępną dla:

Produkujemy tylko atestowane urządzenia do badania hydrantów oraz zestaw do badania hydrantów


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *