Firma SOLID-BHP w roku 2023 opracowała nową dysze pomiarową uniwersalną do wszystkich typów hydrantów. W roku 2023 urządzenie do badania wydajności hydrantów wewnętrznych hydro-check HC-01 zostało wyposażone w nową dysze pomiarową multiFLOW. Dysza ta zastępuje obecne dysze z jakimi było wydawane urządzenia do badania wydajności hydrantów.

JEDNA DYSZA – WSZYSTKIE HYDRANTY !!!

Dzięki temu nasze urządzenia do badania hydrantów są jeszcze bardziej dokładniejsze i mają większy zakres pomiarowy.

Zestaw do badania hydrantów wewnętrznych posiada dysze multiFLOW o następujących współczynnikach K:

K42,

K45,

K64,

K85,

K106.

Urządzenie jest zgodne z normami słowackimi STN 920400.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *