Naše zariadenia na testovanie výkonu a tlaku hydrantov sú v súlade s:

– EN671-1.

– Norma EN671-2.

– Norma EN671-3.

– technická norma STN 73 0873 – Požiarna bezpečnosť stavieb. Požiarne vodovody

– technická norma STN 92 0400 – Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.

– Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 10. decembra 2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

– ZÁKON z 2. júla 2001 o ochrane pred požiarmi (Slovenská republika)

– Nariadenie ministra vnútra a správy zo 7. júna 2010 o požiarnej ochrane budov, iných stavebných prác a plôch.

-Nariadenie ministra vnútra a správy z 24. júla 2009 o hasičskom vodovode a požiarnych cestách.

Meracie trysky a meracie kolektory prístrojov sú vyrábané v najvyššom štandarde presnosti v súlade s normou ISO 2768-1 a v triede presnosti m.